Cánh Diều Vàng-Kim Tuyến phản ứng khi bị chê không xứng đáng nhận giải bằng Thúy Ngân