cảnh báo-Cảnh báo: 1 tỉ người cần rút lui khỏi các bờ biển 'ngay khi còn có thể'