Căng thẳng Biển đông-Cao ủy EU: Biển Đông là vấn đề quan trọng với tất cả chúng tôi