cảng hàng không-Sân bay Vân Đồn tiếp tục bị đóng cửa tới đầu tháng 3-2021