căn hộ chung cư-Hà Nội: Căn hộ chung cư sôi động trở lại, người mua nhà lúc này được hưởng lợi nhất