căn hộ chung cư-Mùa cưới đã đến, tôi bỗng giật mình: 'Không có tiền, khổ lắm!'