Căn bệnh thiếu hơi đàn ông-Căn bệnh 'thiếu hơi đàn ông' khiến nhân vật Tuyết Lan trong 'Truyền thuyết về Quán Tiên' phải vật vã, đau khổ thật sự là gì?