Camera giao thông-CSGT lần đầu sử dụng camera đeo cổ trong cuộc tổng kiểm tra