cấm tụ tập đông người-Hà Nội: Nam thanh nữ tú vô tư tụ tập đông nghịt tại hồ Tây đến nửa đêm bất chấp lệnh cấm để phòng dịch