cẩm giàng-Nghìn người xếp hàng dọc đường làng ở Cẩm Giàng xét nghiệm Covid-19 lần 2