cầm ghế ném vào mặt công an-Con nghiện ma túy cầm ghế ném vào mặt công an