California-Che đậy vụ giết người yêu, gây ra thảm họa cháy rừng lớn nhất bang California