cải tạo nhà-Công trình tiền tỉ tại trường học đổ sập do… mưa gió!