cách tính giá điện-Kiến nghị bỏ giá xăng, điện khỏi danh mục bí mật