cách ly xã hội-Vinasun tê liệt hoàn toàn trong thời gian cách ly xã hội