cách ly xã hội-Bùng dịch lần 3 tại Châu Âu: Chỉ 10 ngày, số ca nhiễm COVID-19 tăng hơn gấp đôi