cách ly tập trung-Quy định mới, tiêm đủ 2 mũi vắc xin vào Việt Nam chỉ cách ly 7 ngày