cách ly tập trung-Kiểm điểm, rút kinh nghiệm trưởng thôn ‘nhốt’ gia đình 4 người trong nhà cả tuần