cách ly tại nhà-4 quận Hà Nội chưa cách ly F1 tại nhà: 3 thế hệ sống ở nhà 10m2, có F0 thì… khủng khiếp