cách ly covid-19-Chuyện cảm động ở khu cách ly: Thấy thân thương quá, hai tiếng 'đồng bào'