Cách ly bệnh nhân-Kết quả xét nghiệm: Nữ bệnh nhân không mắc bệnh MERS-CoV