Cách ly-Đỉnh cao của sự rảnh: Nghỉ dịch nhàn quá dân tình thi nhau 'cosplay Tấm', hết nhặt đỗ lại đến nhặt hạt thanh long