Cách ly-Phát hiện 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại khách sạn trung tâm Sài Gòn