các kiểu quần ống rộng-Ấm áp và giấu dáng 'đỉnh', đây là 4 mẫu quần ống rộng sinh ra dành cho nàng chân to diện xuyên suốt mùa lạnh