cá tra-Mỹ chính thức công nhận chuẩn ATTP của cá tra Việt Nam

  • Mỹ chính thức công nhận chuẩn ATTP của cá tra Việt Nam

    Mỹ chính thức công nhận chuẩn ATTP của cá tra Việt Nam

    Sau 3 năm nỗ lực đàm phán, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã chính thức công nhận hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) cho cá da trơn (chủ yếu là cá tra) của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ là tương đương với hệ thống kiểm soát chất lượng của Mỹ.

  • Xuất khẩu thủy sản đạt 7 tỷ USD trong 10 tháng

    Xuất khẩu thủy sản đạt 7 tỷ USD trong 10 tháng

    Bộ Công thương cho biết, kết thúc ngày 31/10/2019, giá cá tra nguyên liệu tại An Giang ổn định so với tuần trước đó, nhưng vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018, giá thủy sản nguyên liệu tại Cà Mau ổn định so với tuần trước đó.