ca sĩ Tuấn Hưng-Choáng trước cảnh hàng trăm người vây quanh ban công nhà riêng Tuấn Hưng ở Hà Nội