Ca sĩ trẻ-Jang Mi: '23 tuổi chưa yêu ai, sẽ sexy và nổi loạn vào ngày không xa'