ca sĩ Thủy Bi-Ca sĩ Thủy Bi yêu cầu trường hoàn trả học phí còn lại của con gái