ca sĩ Quang Lê-Quang Lê: Sáng nấu cơm từ thiện, tối đi tặng tiền cho người vô gia cư