ca sĩ Phạm Quỳnh Anh-Hậu sinh con thứ 3, Phạm Quỳnh Anh tậu thêm căn hộ view bạc tỷ