ca sĩ Minh Quân-Bác sĩ tiết lộ nguyên nhân ca sĩ Minh Quân phải cắt bỏ 2/3 dạ dày