Ca sĩ Mia-Ca sĩ Mia: 'Những người nghe tâm tư của em đều bảo em ích kỷ'