ca sĩ Lệ Quyên-Lệ Quyên kể lại trải nghiệm bị coi thường tại cửa hàng đồ hiệu ở Pháp, chốt hạ: 'Thôi về Việt Nam ủng hộ nước nhà'