ca sĩ Hương Tràm-Hương Tràm bị móc túi mất trộm toàn bộ tiền trên đường tới NewYork, Mỹ