ca sĩ Đông Nhi-Fandom từng tố ekip Đông Nhi bất ngờ quay xe: 'Chúng em muốn bảo vệ chị'