ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng-Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Không đem vẻ ngôi sao đến với 'khán giả đặc biệt'