ca nhiễm mới-Sáng 27/5, đã 41 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng