Ca nhiễm covid 19 mới ở Đà Nẵng-Thêm 32 ca Covid-19 mới liên quan 4 chuỗi lây nhiễm, Đà Nẵng tiếp tục lập kỷ lục xét nghiệm 'thần tốc'