ca nhiễm-Hà Nội phát hiện 15 ca dương tính SARS-CoV-2, 5 người về từ vùng có dịch