ca mắc Hà Nam-Sáng 3/5, Hà Nam thêm 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2