ca mắc Covid-19-Sáng ngày 22/9 không có ca mắc mới COVID-19, 24.000 người đang cách ly chống dịch