BV Nhi đồng 2-Cận cảnh nơi điều trị bệnh nhi mắc COVID-19 tại BV Nhi đồng 2