bước ra ánh sáng-Chuyện hy hữu: Chàng gay được chính thất cho phép 'chung chồng' và phải đồng ý 'luân phiên' mỗi ngày