bùng nổ mua bán sáp nhập 2022-Mua bán sáp nhập doanh nghiệp sẽ bùng nổ trong thời gian tới

  • Mua bán sáp nhập doanh nghiệp sẽ bùng nổ trong thời gian tới

    Mua bán sáp nhập doanh nghiệp sẽ bùng nổ trong thời gian tới

    Sau tổn thương mất mát do đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực du lịch, bán lẻ, tiêu dùng... sẽ tìm vốn từ M&A (mua bán sáp nhập) để "vá vết thương", vì vậy mà hoạt động dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2022.