bùng hàng-Bán hàng online mùa Covid: Nhìn lý do 'bom hàng' của khách mà không chửi được cũng không trách được vì...hợp lý quá rồi còn gì!