Bundesliga-Thua Augsburg sau khi hạ Barca, Bayern tiếp tục 'khôn chợ dại nhà'