Bùi Tiến Dũng-Vu Lan báo hiếu: Tư Dũng nói 'ngọt' phụ huynh hai nhà thông gia, Đức Chinh gọi video cực tình cảm cho mẹ