BTC-Clip: HLV Park Hang-seo 'giận tím người', la lối om xòm vì bị giữ lại trong đường hầm