Britney Spears. Woody Allen-Đạo diễn cưới con gái nuôi và những mối tình gây chấn động showbiz