Brazil-Brazil hòa nhạt trong ngày Neymar chấn thương