boss và sen-Sen làm bài tập, mèo ngang nhiên đi qua lại bàn học rồi nằm làm nũng không cho đụng bút