bonsai-Nghệ nhân Nhật lý giải tại sao cây bonsai có giá trên 1 triệu USD