Bóng đá Việt Nam-'Kiatisak quái lắm, không ai bắt nạt nổi đâu'