Bóng đá Việt Nam-Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức lãi nghìn tỷ, vì sao muốn bỏ bóng đá?