Bóng đá Việt Nam-Quang Hải: 'Mọi người bắt quay xe nhiều quá'