Bóng đá Việt Nam-Tạm dừng mọi hoạt động bóng đá ở Việt Nam từ ngày 2/8 từ Covid-19