bóng đá Việt-Bầu Đức: 'HA Gia Lai có rớt hạng cũng chẳng sao cả!'